Публічна оферта

Публічна оферта (договір) 

про надання послуг з тимчасового розміщення

Послуги, які є предметом правового регулювання цієї Публічної оферти, надаються фізичною особою-підприємцем Шиманським Рафалом, запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 24150000000108526, дата запису 16.04.2020 року (далі – Виконавець), на території комплексу «Урочище над Фермою», розташованого в с. Нижній Студений, 292а Міжгірського району Закарпатської області. Зазначені послуги включають в себе комфортне розміщення осіб шляхом надання в користування приміщень для тимчасового проживання (далі за текстом – Послуги). 

Будь ласка, прочитайте текст даної Публічної оферти (договору) про надання послуг перед початком користування послугами, які пропонуються згідно умов цієї Публічної оферти. Продовжуючи користування послугами, що пропонуються згідно умов Публічної оферти, Ви підтверджуєте, що Ви ознайомлені з її змістом та погоджуєтесь і приймаєте всі запропоновані нижче умови. Якщо Ви не зрозуміли будь який із пунктів цієї Публічної оферти (договору), пропонуємо звернутись за додатковими роз’ясненнями до Виконавця за контактами, зазначеними нижче.

У випадку придбання Вами як Користувачем повністю або частково запропонованих Послуг, як і в разі здійснення будь-якого платежу, пов’язаного з Послугами, Ви цілком та безумовно погоджуєтесь з усіма умовами нижчевикладеної Публічної оферти (договору) про надання послуг, у повному обсязі і безумовно приймаєте зазначені умови (в т.ч. погоджуєтесь виконувати усі зобов’язання, які на Вас покладаються Публічною офертою (договором) про надання послуг), і Вам зрозумілі всі їх положення. 

Приймаючи умови Публічної оферти Користувачі погоджуються з тим, що Виконавець залишає за собою право періодично змінювати умови даного Договору без попереднього повідомлення Користувачів шляхом публікування оновленої версії Публічної оферти. Продовжуючи надалі користуватися Сервісом, Користувачі підтверджують, що приймають відповідні зміни.

 1. Загальні положення

1.1. Ця Публічна оферта (далі за текстом також – Договір, Оферта) визначає умови договору відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, та є офіційною Публічною офертою, адресованою іншим особам, які придбавають та/або мають намір придбати Послуги (далі за текстом зазначені будь яким з наступних термінів – «Користувач», «Користувачі», «Клієнт», «Споживач», «Споживачі», «Гість», «Гості»), укласти Договір про надання Користувачу послуг з розміщення (надання номера (місця) для тимчасового проживання) на викладених нижче умовах. Надалі по тексту Публічної оферти (договору) Виконавець та Користувач разом називаються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».

1.2. Інші терміни у тексті даної Публічної оферти вживаються в наступному значенні: 

Анулювання – відмова Замовника або Споживача від заброньованих послуг Виконавця.

Бронювання – попереднє замовлення Користувачем послуг Виконавця та здійснення ним оплати Завдатку в певному обсязі, з метою використання Послуг в обумовлені терміни конкретним Споживачем або групою споживачів. Бронювання вважається завершеним з моменту підтвердження бронювання Виконавцем. 

Послуга – послуга Виконавця з розміщення Споживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Послуга може включати додаткові послуги, що надаються Споживачем за домовленістю Сторін.

Підтвердження бронювання – письмове підтвердження Виконавця щодо виконання замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою та сумою отриманого Виконавцем завдатку. 

Сайт – Інтернет ресурс Виконавця, який розташований за посиланням https://nadfermoiu.com/ 

Користувач – фізична особа, яка замовляє, оплачує та/або використовує Послуги для власних потреб. Замовлення Послуг Виконавця може бути здійснено Користувачем для особистого користування або на користь іншої особи чи групи осіб, які, з моменту згоди скористатися відповідним правом, несуть права та обов’язки Користувача(ів) згідно умов Публічної оферти (ст. 636 Цивільного кодексу України). 

Завдаток – платіж Користувача, що сплачується Користувачем згідно здійсненого бронювання в рахунок оплати Послуг до початку користування Послугами, який є способом забезпечення зобов’язань Споживача, використовується та регулюється відповідно до §5 “Завдаток” глави 49 розділу 1 книги 5 Цивільного кодексу України.

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов.

1.4. Текст Публічної оферти (договору), є розміщеним на сайті https://nadfermoiu.com/terms-of-use/.

1.5. Прийняттям умов даної Публічної оферти Користувач(і), серед іншого, також дає згоду на повідомлення третім особам інформації та персональних даних Користувача(ів), що безпосередньо пов’язане із виконанням Обов’язків Виконавця згідно умов даної Публічної оферти та отримання Користувачем послуг від Виконавця, зокрема, але не виключно, для замовлення послуг третіх осіб, виконання договірних, податкових та інших зобов’язань Виконавця.

 1. Предмет договору

2.1. Предметом Публічної оферти/Договору є надання Виконавцем Користувачеві за плату послуг з розміщення, шляхом надання номера (місця) у спеціально обладнаному для тимчасового проживання житловому приміщенні у відповідності до здійсненого Користувачем Замовлення (далі за текстом – Послуги). 

2.2. Договір вважається укладеним і набуває сили договору приєднання у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України з моменту здійснення Клієнтом будь-якої дії, передбаченої п. 3.4 даного Договору, якими підтверджується повне та беззастережне прийняття Клієнтом всіх умов цієї Оферти без будь-яких виключень та/або обмежень. 

2.3. Договір укладається шляхом акцепту Користувачем Публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України, і є рівносильним письмовому договору, підписаному сторонами. З моменту здійснення дій, спрямованих на замовлення Послуг, Користувач вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цієї Публічної оферти (договору).

 1. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається між Виконавцем і Користувачем у формі договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України).

3.2. Прийняттям (акцептом) Публічної оферти є здійснення Користувачем будь-якої з дій, визначених п. 3.4 Договору.

3.3. Прийняття (акцепт) Користувачем Публічної оферти означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов договору без будь-яких виключень та/або обмежень та прирівнюється згідно ч. 2 ст. 642 Цивільному кодексі України до укладення Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цій Публічній оферті. Укладання договору означає, що Користувач: 

 1. у повному обсязі ознайомився та згідний з правилами проживання та надання Послуги;
 2. визнає безумовну придатність приміщень Виконавця меті, визначеній цим Договором; 
 3. приймає всі умови цього договору без зауважень та заперечень. 

3.4. Користувач у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України підтверджує факт прийняття (акцепт) Публічної оферти шляхом вчинення Клієнтом будь-якої з наступних дій:

 1. здійсненням оплати Послуг (зокрема, шляхом перерахування Завдатку) за в спосіб та за допомогою платіжних інструментів, визначених Виконавцем;
 2. початок безпосереднього користування Користувачем Послугами (поселення);
 3. заповнення реєстраційної форми/заявки/розписки/анкети на сайті Виконавця;
 4. вчинення Користувачем будь-яких інших дій, які свідчать про намір Користувача скористатись послугами Виконавця (зокрема, але не виключно, проставлення Користувачами відмітки (консенту) на у формах на Сайті Виконавця. 

3.5. Користувач зобов’язується самостійно надавати Виконавцеві при реєстрації на отримання Послуг достовірні персональні дані та відомості, що відповідають дійсності.

3.6. Термін акцепту цієї Публічної оферти необмежений.

 1. Порядок розрахунків

4.1. Послуги Виконавця, в тому числі додаткові, надаються Користувачеві на платній основі відповідно до умов договору і тарифів/цін, вказаних на цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Виконавця та/або на сайті Виконавця https://nadfermoiu.com/, з урахуванням обраного приміщення та кількості Користувачів. Тарифи/ціни на послуги Виконавця, їх зміст, можуть бути визначені і змінені виключно за одноособовим рішенням Виконавця, про що Користувач попереджається через електронну пошту або засоби обміну миттєвими повідомленнями, вказані Користувачем під час реєстрації. 

4.2. Право на отримання/використання Послуг Виконавця, надається після здійснення повної або часткової оплати (завдатку) за відповідні Послуги, згідно з Тарифами/Цінами. У разі часткової оплати Користувачем вартості послуг (внесення завдатку) решту суми Користувач зобов’язаний внести до початку користування Послугами. 

4.4. Оплата Послуг здійснюється готівкою, банківськими картами Visa, Mastercard, за безготівковим розрахунком банківським переказом або через виставлення інвойсу через E-mail або засоби обміну миттєвими повідомленнями.

4.5. Зі спливом оплаченого періоду проживання Користувач зобов’язаний залишити приміщення та звільнити його від особистих речей і багажу не пізніше 11 години за київським часом (час виселення) останнього оплаченого дня проживання, або оплатити продовження періоду проживання в номері за відсутності бронювання вказаного номеру третіми особами.

4.6. Час поселення починається з 15 годин за київським часом.

4.7. Ранній заїзд та пізній виїзд є додатковою послугою, яка оплачується з урахуванням обраної категорії Приміщення, та встановлюється Виконавцем індивідуально.

4.8. Додатково до вартості Послуг з Користувача стягується туристичний збір в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України. 

 • Порядок надання Послуги та дострокового припинення надання Послуг 

5.1. Розміщення Користувача здійснюється за умови внесення 100% оплати послуг з тимчасового розміщення на узгоджений період, з одночасним пред’явленням Користувачем документів, що посвідчують його особу (паспорт громадянина України, посвідчення водія, документи, які відповідно до чинного законодавства України посвідчують особу, свідоцтво про народження – для осіб молодше 16 річного віку, паспорт громадянина іноземної держави чи особи без громадянства). При відсутності вищезгаданих документів, Користувач визнає за Виконавцем право відмовити в наданні послуги з тимчасового розміщення.

5.2. Сторони дійшли згоди, і Користувач погоджується з тим, що, відповідно до Закону України “Про захист прав споживачів”, зокрема, ст. 10, договір може бути розірвано Користувачем в односторонньому порядку виключно у разі несвоєчасного надання Послуг або невідповідності Послуг вимогам Договору.    

5.3. Користувач має право відмовитись від користування Послугами, завчасно повідомивши про таке припинення Виконавця. У разі відмови Користувача від отримання Послуг кошти (завдаток), внесені в рахунок оплати Послуг, що були або мали бути надані Виконавцем в узгоджені строки та в належному обсязі, поверненню не підлягають. 

5.4. Виконавець має право негайно припинити надання Послуг без відшкодування їх вартості Користувачу у разі порушення Користувачем умов цієї Публічної оферти, в тому числі обов’язків Користувача, визначених розділом 8 Публічної оферти. 

 1. Форс-мажор

6.1. При виникненні форс-мажорних обставин: війна, повінь, землетруси, пожежі, страйки, епідемії, пандемії та запровадження пов’язаних з вказаними подіями карантинних обмежень, зміни в законодавстві тощо, сторони частково або повністю звільняються від виконання обов’язків за даним договором.

6.2. Сторона для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов’язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання і припинення дії даних обставин.

6.3. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена відповідним компетентним органом (торгово-промислової палати).

 1. Додаткові послуги Виконавця

7.1. Інші додаткові послуги надаються за тарифами/цінами, вказаними на інформаційних стендах, меню, цінниках, прайсах, іншій інформаційній документації Виконавця та/або на сайті Виконавця з урахуванням обраної категорії Послуг.

 1. Права і обов’язки Користувачів послуг з тимчасового розміщення

8.1. Користувачі під час користування Послугами мають право:

– користуватись послугами з розміщення та додатковими послугами в порядку, зазначеному в даній Публічній оферті та інших документах Виконавця;

– отримувати повну і достовірну інформацію про години доступу на територію Виконавця та вартість Послуг;

– звертатися до Виконавця щодо якості Послуг, залишати скарги, відгуки і пропозиції.

8.2. Користувач зобов’язаний:

– беззастережно дотримуватись положень та умов даної Публічної оферти; 

– поважати права Виконавця, інших Користувачів та осіб, які залучаються Виконавцем до надання Послуг;

– дотримуватись морально-етичних норм, утримуватись вживання нецензурних висловів у громадських місцях на території Виконавця;

– дотримуватись правил проживання, розміщених на Сайті, правил користування об’єктами інфраструктури Виконавця;

– берегти майно Виконавця. У випадку втрати чи пошкодження з вини Користувача майна (в тому числі рушники, халати, посуд, меблі, обладнання тощо), які знаходяться на території Виконавця, Користувач зобов’язаний в строк до 3 календарних днів, але не пізніше дати виселення відшкодувати шкоду, розмір якої визначається: відповідно до цін, вказаних у прайсах, іншій інформаційній документації Виконавця та/або на сайті Виконавця, а за відсутності таких цін – безпосередньо визначених Виконавцем, на умовах прозорості та за ринковою вартістю втраченого чи пошкодженого майна;

– дотримуватись правил пожежної безпеки та раціонального (економного) користування електроприладами і обладнанням Виконавця;

– не допускати в приміщення, де надаються Послуги, будь-яких тварин;

– не палити (в тому числі, не використовувати кальян, електронні сигарети або аналогічні пристрої та засоби);

– не пересувати меблі;

– не слухати музику та не відтворювати аудіовізуальні твори за межами приміщень, призначених для надання Послуг (за винятком випадків використання Користувачем індивідуальних навушників);

– не влаштовувати гучних вечірок;

– не заходити на території інших приміщень, призначених для надання Послуг, що використовуються або можуть використовуватись іншими Користувачами, без дозволу Виконавця;

– дотримуватись тиші в проміжку з 23 по 9 години;

– не підгодовувати тварин, які проживають на території надання Послуг, без дозволу Виконавця;

– не використовувати свічки та інші джерела вогню в приміщеннях, призначених для надання Послуг, не розпалювати вогонь за винятком спеціально визначених Виконавцем місць;

– не виносити постільну білизну та ковдри за межі приміщення, призначеного для надання послуг (для використання на відкритому просторі Виконавець надає можливість користування пледами);

– не залишати в приміщеннях, призначених надання Послуг цінних речей, кошти, ювелірні вироби тощо;

– не перебувати в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння, чи під дією психотропних речовин;

– за відсутності згоди Виконавця та наявності відповідних дозволів, належних дозвільних документів зберігати чи носити зброю, вибухові і легкозаймисті, їдких, отруйні, радіоактивні речовини, наркотичні засобів та інші предмети та речовини, виведені (обмежені) з обігу;

– не використовувати приміщення Виконавця для здійснення ними або третіми особами діяльності, що заборонена чинним законодавством України;

– не зберігати в приміщеннях Виконавця габаритні речі, зокрема, але не виключно, ящики, коробки розміром більше 100х100х100 см., велосипеди, скутери, мопеди тощо;

– не забруднювати приміщення та територію Виконавця;

– не використовувати електрообладнання, яке перевантажує електричні мережі Виконавця;

– оскільки територія, на якій надаються Послуги, є гірською місцевістю, прогулянки та пересування по якій можуть становити потенційну небезпеку, Користувач зобов’язаний не залишати дітей, неповнолітніх осіб та осіб з фізичними обмеженнями без допомоги та нагляду, а також уникати будь-яких дій та поведінки, які можуть зашкодити його життю та здоров’ю або життю та здоров’ю третіх осіб. 

 

 1. Права і обов’язки Виконавиця

9.1. Виконавець зобов’язаний:

– своєчасно, якісно і в повному обсязі надавати Користувачеві оплачені послуги;

– інформувати Користувача про послуги, що надаються на території Виконавця, їх вартість, форму та порядок оплати;

– забезпечувати повну відповідність послуг, що надаються, санітарно-епідеміологічним нормам і правилам;

– своєчасно реагувати на прохання Користувачів, що стосуються надання послуг з тимчасового розміщення, вживаючи заходів з усунення несправностей та аварій у відповідних приміщеннях Виконавця в найкоротші терміни (у випадку неможливості усунення аварії чи поломки в номері, Користувачу надається інше придатне для надання Послуг приміщення, або повертається вартість невикористаних повних днів проживання);

– нести відповідальність за комплектність та справність обладнання в номерах, а також за якість підготовки номеру до заселення.

9.2. Виконавець має право:

– безперешкодного доступу в будь-який час до приміщень Виконавця для проведення прибирання, заміни білизни, перевірки систем водопостачання, опалення тощо або усунення їх недоліків, а також у випадку порушення Користувачем положень даної Публічної оферти;

– у випадку закінчення (збігу), узгодженого із рецепцією та 100% оплаченого періоду проживання Користувача в Готелі та/або відсутності Користувача за місцем тимчасового проживання більш як 2 годин без сплати, самостійно звільнити приміщення від особистих речей Користувача, склавши при цьому опис майна, що залишив Користувач. В цьому разі Виконавець не несе відповідальності за виявлене майно Користувача;

– припинення Договору та надання Послуг з виселенням Користувача у випадках, передбачених Публічною офертою;

Користувачі визнають за Виконавцем право не надавати Послуги з тимчасового розміщення Користувачам, які:

– на думку Користувача, знаходяться в стані сильного алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння чи під дією психотропних речовин;

– не надали документів, що відповідно до вимог законодавства України посвідчують особу Користувача;

– мають намір заселитись в приміщення у більшій кількості, ніж передбачає відповідна категорія приміщення.

 1. Конфіденційність 

10.1. Користувач надає згоду та дозвіл Виконавцеві на обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення персональних даних Користувача, у тому числі (але не виключно) конфіденційної інформації про освіту, вік, адресу, дату та місце народження, стаж роботи, контактні телефони, емейл, скайп та інші засоби зв’язку, зміст листування та інші дані, пов’язані з цим Договором. Наведена вище інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, на виконання зобов’язань Виконавця (зокрема, зобов’язань Виконавця перед Користувачем), а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. Вирішення спорів

11.1. У випадку виникнення скарг Користувачеві необхідно надати: скаргу, чек (квитанцію тощо) Виконавця, документ з відміткою Виконавця, який підтверджує порушення умов надання послуги, документи, що підтверджують фактичні збитки. Всі скарги розглядаються Виконавцем виключно за умови, що Виконавець був поінформований про вказані порушення умов надання послуги заздалегідь і мав не менше, ніж 12 годин для їх усунення.

11.2. Виконавець розглядає отриману скаргу впродовж 30 днів.

11.3. Скарги, заявлені з порушенням вимог Публічної оферти (договору), Виконавцем не розглядаються.
popup
Думаєш відвідати нас літом або восени?

Встигни забронювати котедж, до 1 червня*, за старою ціною!

*з 1 червня ціни збільшаться

Забронювати